Københavns Kommune har nu godkendt vores ansøgning, og det betyder, at AB Kurland har fået byggetilladelse til at opføre altaner

Dette er så 1. del af godkendelsen. 

2.del er at Brand & Teknik i Københavns Kommune skal have selve konstruktionsprojektet til vurdering og godkendelse.  
Det betyder at de ud fra ingeniørberegninger skal godkende, om vores bygninger reelt kan bære monteringen af altaner.
Kommunen har normalt en svartid på 12 uger på denne del.

Vi håber selvfølgelig på et positivt svar hurtigst muligt, og gør hvad vi kan for at holde jer orienteret om det videre forløb.