Andelsboligforeningen Kurland

Author: Bestyrelsen (Page 1 of 5)

Beboerlokalet er lukket

Grundet regeringens covid-19-restriktioner er foreningens beboerlokalet lukket for booking. Events i januar kan ikke afholdes.

Skriv til bestyrelsen@ab-kurland.dk, hvis du har booket det i januar og har spørgsmål.

Vi beklager meget!

Bedste hilsner,
Bestyrelsen

Husk VVS- og eltjek ved fraflytning

Kære beboer

Hvis du ønsker at sælge din lejlighed, skal du fremadrettet huske at få udarbejdet en VVS- og el-rapport af en henholdsvis autoriseret VVS’er og elektriker. Ejendommens vurderingsmand Thomas Djernes skal se rapporterne, for at kunne foretage en vurdering af din lejlighed. Se de opdaterede guidelines til salg her.

Jævnfør vedtægterne betales udgiften til el- og vvs-tjekkene af køber.

Skriv endelig til bestyrelsen, hvis du er i tvivl om noget angående salg.

God jul!

Bedste hilsner,
bestyrelsen

Flere vedtægtsændringer vedtaget

Den 4. november havde vi en super effektiv ekstraordinær generalforsamling, hvor vi behandlede flere forslag, som blev vedtaget. Tak for et fint fremmøde og god ro og orden i det lille beboerlokale i vores dejlige ejendom – en generalforsamling på 18 minutter, det må være rekord!

Følgende blev stemt igennem

Vi genbehandlede i alt tre forslag til vedtægtsændringer, som var blevet foreløbigt vedtaget på den ordinære generalforsamling i henholdsvis 2020 og 2021. Det drejer sig kort fortalt om:

  • Ændring i paragraf 16: Vurdering af andel – fremover skal der foreligge el- og vvs-rapport ved salg af andelsboliger.
  • Ændring i paragraf 12: Fremleje – fremover henviser vores vedtægter til Lejeloven, og bestyrelsen skal se en lejekontrakt med fremleje.
  • Tilføjelse til paragraf 30: Suspension af bestyrelseshonorar (stk 4) – fremover kan bestyrelsen suspendere udbetalingen af et fraværende bestyrelsesmedlems månedlige bestyrelseshonorar.

Derudover blev der stemt to nye forslag igennem:

  • Bestyrelsen bad om midler (150.000 kr.) til at gøre portene elektriske, så de ikke larmer og er nemme at åbne.
  • Fremover kan foreningens tre tomme loftrum udlejes på lige fod med kælderrum.

Læs referatet fra generalforsamlingen her, og se de opdaterede vedtægter her. De kan som altid findes her på hjemmesiden under Dokumenter.

God jul!

Bedste hilsner,
Bestyrelsen

Sådan vedligeholder du din nye altan

Opsætningen af altaner i ejendommen er stadig i fuld gang. Vi håber, at I, som allerede har fået en altan, er glade for den og nyder årets sidste solskinstimer oppe i højden. Forhåbentligt er det alle beboere, der kan skåle nytåret ind på vores færdige altaner.

I altanreglementet, som blev vedtaget på generalforsamlingen i september, står der, at beboere selv står for vedligeholdelsen af deres nye altaner. Men hvad indebærer det egentlig? Under ‘Dokumenter -> Altanprojekt 2019’ ligger der nu et hæfte fra Min Altan med info om altanerne og tips og tricks til, hvordan man vedligeholder dem.

Hæftet kan også fremskaffes i papirform hos vores søde vicevært, Finn, hvis man ønsker det.

Bedste hilsner fra bestyrelsen

Ekstraordinær generalforsaming 4/11

Kære alle

Torsdag den 4/11 2021 er der ekstraordinær generalforsamling i beboerlokalet (i kælderen ved nr. 17). Det starter kl. 18, og der vil være lidt vand og snacks.
Vi skal behandle de foreløbigt vedtagne forslag til vedtægtsændringer, som blev behandlet første gang på de ordinære generalforsamlinger i september 2020 og 2021.

Vel mødt!

Bedste hilsner,
Bestyrelsen

Så er altanreglementet klar

De første mange altaner er rejst, og flere beboere kan derfor så småt begynde at nyde de nye udendørskvadratmeter i højden. Men hvilke regler gælder egentlig ude på altanerne? Bestyrelsen har kreeret et altanreglement, så du ikke længere behøver at være i tvivl! Reglementet blev stemt i gennem på generalforsamlingen den 15. september og kan læses her.

Er der spørgsmål til altanopsætningen kan de rettes mod SWE’s Simon Sylow eller foreningens altangruppe, der kan træffes via bestyrelsesmailen: bestyrelsen@ab-kurland.dk.

Vi ses på altanerne!

Hunde må ikke være løse i gårdene, når det er mørkt

Attention alle hundeejere!

Hvis du har til vane at lufte din hund i gårdene efter mørkets frembrud, så skal du fremover holde din hund i snor. Dette blev besluttet på generalforsamlingen den 15. september. Det nye punkt i ‘Tillæg til Husordenen om Hunde’ hedder:

3.
Hunde må ikke løbe løse omkring, når der er mørkt i gårdene.
(Tidligt morgen / sen aften / nat)

Derudover er ordlyden ændret en smule. Blandt andet er punkt nr. 2 ændret til:

2.

Hunde, der ikke er registreret på matriklen (Kurlandsgade/Romsdalsgade), må generelt ikke løbe løse rundt i gårdene.”

Læs hele den reviderede version af ‘Tillæg til Husordenen om Hunde’ her.

Referatet fra generalforsamlingen lægges snart op. Du kan læse en kort gennemgang af det vedtagne her.

Tak for en god generalforsamling!

Kære naboer

Tak for det flotte fremmøde til generalforsamlingen på Café Krunch den 15. september. I alt havde 53 andelshavere trodset regnet for at få medstemmelse – flot! Vi håber selvfølgelig, at endnu flere vil engagere sig i foreningen og fællesskabet næste gang.

… og det bliver snart! Vi er ved at arrangere en ekstraordinær generalforsamling i beboerlokalet, hvor de vedtægtsændringer, der blev foreløbigt vedtaget på sidste og dette års generalforsamlinger, forhåbentligt kan stemmes endeligt igennem. Der vil komme mere information om dette på et senere tidspunkt, og I vil som altid modtage en indkaldelse i jeres digitale eller fysiske postkasser.

Her er udfaldet af generalforsamlingen

  • Bestyrelsen stillede forslag om tillæg til husordenen om hunde. Forslaget lød på, at hunde ikke må være løse i gårdene efter mørkets frembrud. Derudover må hunde, der ikke har hjemme på matriklen ikke opholde sig i gårdene. Læs det reviderede tillæg til husordenen om hunde her.
  • Bestyrelsen stillede forslag om altanreglement.  Læs reglementet her.
  • Bestyrelsen stillede forslag om ændring af vedtægternes §16. Indførsel af el- og vvs-tjek ved overdragelse af andel. Dette blev foreløbigt vedtaget.
  • Bestyrelsen stillede forslag om ændring af vedtægternes §12. Fremleje. Dette indebar en ny ordlyd og tydeliggørelse af foreningens regler om fremleje. Dette blev foreløbigt vedtaget.

Referatet af generalforsamlingen vil snarest blive lagt op på hjemmesiden under ‘dokumenter‘. Det er også her, at tillæg til husordenen om hunde og altanreglementet kan findes.

Så er der snart generalforsamling!

Kære beboere

Så er det ved at være tid til årets ordinære generalforsamling. Den finder sted onsdag den 15. september, kl. 18 på Café Krunch på Øresundsvej. I skulle meget gerne have fået en indkaldelse via e-boks eller jeres stationære postkasse.

Indkaldelsen indeholder flere ændringsforslag, stillet af bestyrelsen, til vores nuværende vedtægter. Det drejer sig bl.a. om indførelsen af VVS- og eltjek ved køb/salg af lejligheder, samt formuleringen af vores regler om fremleje. Derudover skal vi jo have fastsat et reglement gældende for brug af vores nye, flotte altaner. Hvis du er hundeejer, eller har holdninger til hundeejernes brug af gårdene, så skal vi også stemme om et tillæg til hundeordenen.

Er du interesseret i at sidde i bestyrelsen?

… og har du spørgsmål til, hvad rollen som bestyrelsesmedlem indebærer, eller hvor stor arbejdsbyrden er, så kontakt endelig nuværende forperson Lærke på laerke.rasmussen@ab-kurland.dk, som er klar på at besvare dine spørgsmål.

Bedste hilsner,
Bestyrelsen

Har du kælderrum i Romsdalsgade?

VI leder lige nu efter de beboere, der har sat lås på kælderrum nr. 3 og 5 i Romsdalsgade. Kontakt venligst bestyrelsen på bestyrelsen@ab-kurland.dk eller vores vicevært Finn via kontaktformularen her på hjemmesiden. Tak!
Hav en dejlig dag!

/Bestyrelsen

« Older posts

© 2022 A/B Kurland

Theme by Anders NorenUp ↑