A/B Kurland har et beboerlokale ved Kurlandsgade 17 som kan benyttes af beboere til arrangementer hvor der er brug for ekstra plads.

Lokalet indeholder borde, stole, sofaer, køkken inkl. service, komfur, køleskab og opvaskemaskine, samt et toilet.

Lokalet kan kun reserveres i weekenden, og en reservervation gælder hele weekenden. Husk derfor at markere hele weekenden når du reserverer.

Når reservationen er registreret i kalenderen modtager du en kvittering for din reservation. Når reservationen er godkendt, modtager man en mail med den endelige bekræftelse samt relevante praktiske oplysninger.

Lokalet er gratis at låne, men der skal afleveres kr 500,- i depositum ved udlevering af nøglen til at dække for evt. ødelagte genstande eller manglende rengøring.

Depositum

Inden overdragelse af nøglen til beboerlokalet skal den ansvarlige for beboerlokalet have et depositum på 500kr. Dette depositum vil gives tilbage såfremt nedenstående overholdes.

Ansvar

Låneren skal tage fornødent hensyn til ejendommens øvrige beboere m.h.t. støj og generende adfærd. Af hensyn til ejendommens øvrige beboere skal uro og selskabsligt støj, herunder enhver form for musik, ophøre senest kl. 23. Beboerlokalet skal ligeledes forlades senest kl. 23. Dette skal ske roligt og uden støjende adfærd – også uden for lokalet.

En uge før udlånet skal låner sætte et opslag op i opgang Kurlandsgade 17 med dato og tidsrum for afholdelse af det pågældende arrangement.

 

Erstatning

Låneren er erstatningspligtig for skader og mangler på lokalet, installationer og inventar og skal erstatte bortkommende eller ituslåede effekter, jf. Vedlagte liste over service mv. Låneren er ligeledes erstatningspligtig for skader på ejendommens øvrige område (ude som inde) såfremt skaderne er forvoldt af gæster til låneren. Endeligt er låneren erstatningspligtig for den udleverede nøgle, således at låneren skal betale for montering af ny lås hvis nøglen ikke leveres tilbage til den aftalte tid.

 

Benyttelse, rengøring og oprydning

Lokalet må benyttes den aftalte dag og i det aftalte tidsrum af op til 30 personer.

Lokalet skal afleveres i rengjort stand. Alt inventar skal efterlades som ved overdragelsen af nøglen. Ved lejemålets ophør skal alt service være rent og sat på plads, toilettet rengjort og der skal være støvsuget i alle rum. Affaldspande skal være tømt og skraldet skal smides ud i affaldscontainerne i gården.

Alle vinduer og døre skal holdes lukket af støjhensyn og være aflåst når lokalet forlades. (udluftning af lokalet skal ske med størst mulig hensyn til de omkringbeboende).

 

Praktiske råd

  • køkkenet må ikke benyttes til madlavning, men alene til at opbevare og anrette mad og drikkevare samt opvask
  • husdyr må ikke medtages i lokalet
  • der må ikke ryges i lokalerne, ej heller ved kælderen. Alt rygning skal foregå ved gavlen.

 

Den ansvarlige for beboerlokalet er behjælpelig med øvrige råd og vejledning i forbindelse med udlån af beboerlokalet.

 

Uforsvarlig adfærd

Overtrædelse af ovenstående betingelser og regler for udlån af beboerlokalet i A/B Kurland kan medføre at bestyrelsen fratager en beboer retten til at låne beboerlokalet i en periode på max 2år. Låneren kan endvidere ikke låne beboerlokalet før eventuelle skader er betalt fuldt ud. Fratages en beboer mulighed for at låne beboerlokalet, meddeles dette skriftligt til beboeren med angivelse af årsag og tidsrum for karantæne.

Calendar is loading...
Powered by Booking Calendar
- Ledig
 
- Reserveret
 
- Afventer godkendelse