Hvis du er lejer i A/B Kurland, altså hvis du har boet i foreningen som lejer op til stiftelsen af A/B Kurland, så er A/B Kurland din udlejer.

A/B Kurland er repræsenteret ved en bestyrelse, som vælges en gang årligt på foreningens generalforsamling. Du kan altid ved opslag i opgangen samt her på foreningens hjemmeside og hos administrator få oplyst, hvem der sidder i bestyrelsen.

Det er alene bestyrelsen, som kan træffe afgørelse som udlejer. Det vil sige, at hvis du ønsker at foretage ændringer, benytte din vedligeholdelseskonto mv. skal du have tilladelse fra bestyrelsen.

Hvis du har spørgsmål til dine rettigheder som lejer, eller hvis du ønsker oplyst, hvad der står på lejlighedens vedligeholdelseskonto, så skal du henvende dig til boligforeningens administrator.

Foreningens administrator, Rikke Emanuel Møller fra SWE, kan kontaktes på rem@swe.dk eller tlf. 33764739, og bestyrelsen kan kontaktes på bestyrelsen@ab-kurland.dk.

Hvis du ønsker af fraflytte din lejlighed skal den opsiges skriftligt. Dette kan ske med tre måneders varsel. Du kan få en opsigelsesblanket ved at henvende dig hos foreningens administrator. Efter fraflytning vil du modtage afregning af eventuelt depositum og forudbetalt husleje. Læs mere om opsigelse her.

Fremleje

Hvis du bor til leje som fremlejer hos en andelshaver, så er lejeforholdet og alle vilkår et anliggende mellem dig og den andelshaver du fremlejer hos.  Jævnfør foreningens vedtægter, paragraf 12, skal alt fremleje godkendes af bestyrelsen. Send derfor en mail til bestyrelsen på bestyrelsen@ab-kurland.dk, hvis du ønsker at fremleje. Man kan i udgangspunktet, i henhold til vedtægterne, som henviser til Lejeloven, fremleje sin lejlighed i op til to år.