Hvis du er lejer i A/B Kurland, altså hvis du har boet i foreningen som lejer op til stiftelsen af A/B Kurland, så er A/B Kurland din udlejer.

A/B Kurland er repræsenteret ved en bestyrelse, som vælges 1 gang årligt på foreningens generalforsamling. Du kan altid ved opslag i opgangen samt her på foreningens hjemmeside og hos administrator få oplyst, hvem der sidder i bestyrelsen.

Det er alene bestyrelsen, som kan træffe afgørelse som udlejer. Det vil sige. hvis du ønsker at foretage ændringer, benytte din vedligeholdelseskonto mv. skal du have tilladelse fra bestyrelsen.

Hvis du har spørgsmål til dine rettigheder som lejer, eller hvis du ønsker oplyst, hvad der står på lejlighedens vedligeholdelseskonto, så skal du henvende dig til boligforeningens administrator.

Foreningens administrator, Jesper Lundberg fra SWE, kan kontaktes på jlu@swe.dk eller tlf 33 764719, og bestyrelsen kan kontaktes på bestyrelsen@ab-kurland.dk.

Hvis du ønsker af fraflytte din lejlighed skal den opsiges skriftligt. Dette kan ske med 3 måneders varsel. Du kan få en opsigelsesblanket ved at henvende dig hos foreningens administrator. Efter fraflytning vil du modtage afregning af eventuelt depositum og forudbetalt husleje. Læs mere om opsigelse her.

Fremleje

Hvis du bor til leje som fremlejer hos en andelshaver, så er lejeforholdet og alle vilkår et anliggende mellem dig og den andelshaver du fremlejer hos. Det er dog et krav, at I udfylder en fremlejetilladelse. Fremlejetilladelsen udarbejdes af foreningens administrator og underskrives af både dig, andelshaver og foreningens bestyrelse. Hvis en sådan tilladelse ikke foreligger kan du ikke bo i lejligheden, og det kan få alvorlige konsekvenser for både lejer og andelshaveren.