AB Kurland er en andelsforening beliggende på Amagerbro. Ejendommene strækker sig fra Kurlandsgade 19/20 til Romsdalsgade 7 og blev bygget i 1936. Andelsforeningen AB Kurland blev stiftet i 2003 og består af 137 andelsboliger, 18 lejelejligheder samt 1 erhvervslejemål.

Gadenavnenes historie

Kurlandsgade

Stykket fra Amagerbrogade til og med husnummer 12 hed Absalonsgade indtil 1901, men i forbindelse med indlemmelsen i Københavns Kommune blev mange gader i Sundby døbt om. Der var i forvejen én Absalonsgade i København, så Absalonsgade i Sundby måtte blive omdøbt, og det blev så til Kurlandsgade.

I 1935 blev Kurlandsgade forlænget til Sundholmsvej og det forrige navn – Trestjernegade – blev slettet.
Kurland var det tysk/danske navn for et område, der i dag ligger i Riga i Letland. I middelalderen boede der kurlændinge i Kurland, som var underlagt hertugen af Kurland. (I dag er områdets lettiske navn Kurzeme.)

Romsdalsgade

Romsdal er et fylke (en region) i den nordlige del af det karakteristiske vestlige Norge, hvor smukke fjorde skærer ind i landet. Folk fra Romsdal kaldes for romsdalinger og snakker romsdalsdialekt, som trækker på både vestnorsk og østnorsk. Hvorfor Romsdalsgade fik det navn den gjorde, vides ikke.