Har du brug for at tage kontakt til A/B Kurlands administrator, vicevært eller bestyrelsen, så kan du finde kontaktoplysninger her.

A/B Kurland administreres af ejendomsadministrator Mia Sloth Jensen fra Sven Westergaard Ejendomsadministration (SWE). Bemærk at SWE udelukkende administrerer ejendommen og således ikke kan træffe beslutninger om A/B Kurland.

 • Direkte mail til Mia: msj@swe.dk
 • Direkte telefon til Mia:33 76 47 04
 • E-mail: swe@swe.dk
 • Telefon:33 13 78 00
 • Telefontid:
  • Mandag-fredag 09:00-15:00

Administrator håndterer henvendelse vedørende:

 • Opkrævning og betaling af boligafgift, leje m.v.
 • Ind- og udflytning af foreningen
 • Køb og salg af andelsboliger
 • Fremleje
 • Vedtægtsspørgsmål
 • Ventelisteregler og opskrivning
 • Forbrugsregnskab
 • Værdi af egen bolig
 • Foreningens økonomi
 • Forældrekøb
 • Dokumentarkiv
 • Forsikringsoplysninger
 • Nøgleoplysninger
 • Husorden
 • Klager
 • Forslag til generalforsamlingen
 • Opstilling til bestyrelsen
 • Gode ideer
 • Bortkommet andelsbevis
 • Overdragelse ved samlivsophør
 • Ønske om optagelse af en person på eksisterende andelsbevis
 • Procedure ved større forandringer af lejligheden
 • Boligafgiftsrestance – betalingsudsættelse
 • Øvrige foreningsrelevante spørgsmål

For lejere:

 • Lejeforhøjelser
 • Indvendig vedligeholdelse konto
 • Ansøgning om boligstøtte

Agerholms rengøring varetager viceværtopgaver for A/B Kurland og kan kontaktes vedrørende småreparationer og mistede nøgler. Agerholms rengøring er på ejendommen i tidsrummet:

 • Hverdage: 07:00 – 11:00

Hvis din henvendelse drejer sig om småreparationer på ejendommen bedes du kontakte viceværten med følgende formular:

For øvrige henvendelser kan Agerholms rengøring kontaktes på enten mail eller telefon:

Ved større reparationer eller projekter skal bestyrelsen informeres.

A/B Kurlands bestyrelse er ansvarlig for foreningens ve og vel. Dens medlemmer kan kontaktes på bestyrelsen@ab-kurland.dk vedrørende spørgsmål af mere principiel karakter som ligger uden for foreningens administrators opgaver.

Bestyrelsen består af følgende beboere:

– Formand Rune Møller Thomsen

– Næstformand Line Danneborg 

– Bestyrelsesmedlem Casper Larsen

– Bestyrelsesmedlem Laura Mouritsen Jensen

– Bestyrelsesmedlem Mathias Pihl

– Bestyrelsesmedlem Charlotte Mortensen

– Bestyrelsesmedlem Kevin Petersen

– Suppleant Jakob Kristoffersen

– Suppleant Daniel Jans-Pedersen

Vi opfordrer altid beboere til at søge at løse problemer gennem gensidig, respektfuld dialog. Er det ikke muligt, så kan du her indsende en klage til bestyrelsen. Forvent at bestyrelsen vender tilbage inden for et par uger.