Har du brug for at tage kontakt til A/B Kurlands administrator, vicevært eller bestyrelsen, så kan du finde kontaktoplysninger her.

AB Kurland administreres af Svend Westergaards Ejendomsadministration A/S (SWE).

SWE kan kontaktes via administrator Rikke Emanuel Møller vedrørende den juridiske og regnskabsmæssige forvaltning af ejendommen, værdien af din lejlighed, din betaling af boligafgift og lignende. Bemærk, at SWE udelukkende administrerer ejendommen og således ikke kan træffe beslutninger om A/B Kurland.

 • Mail: rem@swe.dk
 • Telefon: 33 76 47 39 (kan træffes mandag kl. 9-17 og tirsdag-fredag mellem 9-13)

Administrator håndterer henvendelse vedørende:

 • Opkrævning og betaling af boligafgift, leje m.v.
 • Ind- og udflytning af foreningen
 • Køb og salg af andelsboliger
 • Fremleje
 • Vedtægtsspørgsmål
 • Ventelisteregler og opskrivning
 • Forbrugsregnskab
 • Værdi af egen bolig
 • Foreningens økonomi
 • Forældrekøb
 • Dokumentarkiv
 • Forsikringsoplysninger
 • Nøgleoplysninger
 • Husorden
 • Klager
 • Forslag til generalforsamlingen
 • Opstilling til bestyrelsen
 • Gode ideer
 • Bortkommet andelsbevis
 • Overdragelse ved samlivsophør
 • Ønske om optagelse af en person på eksisterende andelsbevis
 • Procedure ved større forandringer af lejligheden
 • Boligafgiftsrestance – betalingsudsættelse
 • Øvrige foreningsrelevante spørgsmål

For lejere:

 • Lejeforhøjelser
 • Indvendig vedligeholdelse konto
 • Ansøgning om boligstøtte

Agerholms rengøring varetager viceværtopgaver for A/B Kurland og vores vicevært Finn kan kontaktes vedrørende småreparationer og mistede nøgler. Viceværten er på ejendommen i tidsrummet:

 • Hverdage: 07:00 – 11:00

Hvis din henvendelse drejer sig om småreparationer på ejendommen bedes du kontakte vores vicevært Finn med følgende formular:

For øvrige henvendelse kan Agerholms rengøring kontaktes på enten mail eller telefon:

Ved større reparationer eller projekter skal bestyrelsen informeres.

Bestyrelsen kan kontaktes på

bestyrelsen@ab-kurland.dk

Navn Post
Anne Lærke Rasmussen Forperson
Henrik Lillevang Hansen Næstforperson
Sammy Saidpoor Masoule Bestyrelsesmedlem
Jannie Pedersen Bestyrelsesmedlem
Nikolaj Skov Bestyrelsesmedlem
Casper Larsen Bestyrelsesmedlem
Kevin Petersen Bestyrelsesmedlem
Sarah Marie Jäpelt Suppleant
Mogens Linnet Suppleant

Vi opfordrer altid beboere til at søge at løse problemer gennem gensidig, respektfuld dialog. Er det ikke muligt, så kan du her indsende en klage til bestyrelsen. Forvent at bestyrelsen vender tilbage inden for et par uger.