Andelsboligforeningen Kurland

Tag: altangruppen

Rydning af loftsrum i forbindelse med opsætning af altaner

I forbindelse med opsætning af altaner skal håndværkerne have adgang til nogle af loftsrummene. Listen med de berørte numre og en tidsplan findes her:

Rydning af loftsrum

Det kan være en stor stressfaktor, da loftrummet midlertidigt skal tømmes. Vi håber, at vi kan hjælpe hinanden bedst muligt!
Proceduren vil nogenlunde være denne:

I modtager hver især varsel om, hvornår, hvor længe og hvordan netop jeres loftsrum skal være ryddet. Der vil være sækkevogne til rådighed på lofterne – husk at holde gangene frie.

Hvis du har plads på dit loftsrum, som du kan undvære, vil vi meget gerne høre fra dig for at “låne” den tomme plads i perioden. Du må godt give besked om dette hurtigst muligt til vicevært eller bestyrelse: Bestyrelsen@ab-Kurland.dk

Tak på forhånd for din hjælp 😊

Hvis rummene ikke bliver tømt – og der ikke gives besked til bestyrelse eller vicevært – så klippes låsen, og rummet tømmes.
Vi håber meget, at vi sammen kan komme igennem, så ingen vil føle opgaven helt uoverkommelig.

NB! Bemærk at tidsplanen er foreløbig; den kan nå at ændre sig. Du får besked om de nøjagtige datoer, så snart vi har dem.

Med venlig hilsen
Altangruppen

Snart begynder opsætningen af altanerne!

Så kom hele godkendelsen til vores altanprojekt, og vi kan nu endelig komme i gang!

Her kan du se en foreløbig tidsplan udarbejdet af altanfirmaet. Du skal være opmærksom på, at datoerne godt kan ændre sig, afhængigt af hvordan montagen skrider frem:

Esitmeret tidsplan for opsætning af altaner

Har du overordnede spørgsmål til selve projektet, skal de stilles til vores administrator: Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S.

Vores rådgiver på altanprojektet er René Holmbergius Anias. Han kan træffes på telefonnummer 33 76 47 48 og mail rha@swe.dk. Alternativt kan I kontakte Simon Sylow – telefon: 33 76 47 03, mail: ssy@swe.dk.

Med ønsket om en dejlig sommer!

Hilsner fra altangruppen

Hvornår kommer altanerne?

Altanprojektet har nu været længe undervejs, og det er der forskellige årsager til. Helt overordnet afventer vi pt. stadig kommunens endelige godkendelse af det samlede projekt. Vi krydser selvfølgelig fingre og håber og tror på, at den kommer hurtigst muligt. Her er status på altanprojektet:

Vores altanfirma og administrator har på det seneste brugt en del tid på at rette projektet til, bl.a. at få godkendt større altandøre i visse lejligheder. Dette på grund af et opdateret bygningsreglement, som Københavns Kommune har sagt nej til at dispensere for. De berørte beboere er naturligvis blevet informeret, så har du ikke hørt noget, er der ingen grund til bekymring.

Kommunen har desværre også sagt nej til opsætning af altaner i stueplan, generelt. Der bliver nu målt op til alternative franske altaner for dem, der måtte ønske en.

Vi venter stadig på en endelig godkendelse af altanprojektet.

Hvad er næste skridt?

Næste skridt er, at der skal måles op til placering af altandøre i de lejligheder, der ikke allerede har en fransk altandør. Vi har sat et opslag fra altanfirmaet MinAltan op i alle opgangene.

NB! Hvis du allerede har en altandør, skal du ikke have målt op, og du kan se bort fra MinAltans opslag. Der kommer en ny runde med opmåling hos dem, der allerede har altandøre, men evt. ønsker dem større. Vi skal nok informere om dette, når tid er, i både opgangene og her på hjemmesiden.

Hvad angår en evt. høring, så ligger den del hos Københavns Kommune. Det har hverken altangruppen eller vi som bestyrelse indflydelse på, ligesom vi indtil videre ikke er bekendte med hvornår, hvordan og om, der foretages en høring. Er der spørgsmål til dette her og nu, beder vi jer om at rette henvendelse til Københavns Kommune. Oplys sagsnummer 951319.

Indtil videre må vi altså nøjes med at samles i forårssolskinnet i gårdene.  ☀️🌱

Bedste hilsner,
Bestyrelsen og altangruppen

© 2022 A/B Kurland

Theme by Anders NorenUp ↑