Den 4. november havde vi en super effektiv ekstraordinær generalforsamling, hvor vi behandlede flere forslag, som blev vedtaget. Tak for et fint fremmøde og god ro og orden i det lille beboerlokale i vores dejlige ejendom – en generalforsamling på 18 minutter, det må være rekord!

Følgende blev stemt igennem

Vi genbehandlede i alt tre forslag til vedtægtsændringer, som var blevet foreløbigt vedtaget på den ordinære generalforsamling i henholdsvis 2020 og 2021. Det drejer sig kort fortalt om:

  • Ændring i paragraf 16: Vurdering af andel – fremover skal der foreligge el- og vvs-rapport ved salg af andelsboliger.
  • Ændring i paragraf 12: Fremleje – fremover henviser vores vedtægter til Lejeloven, og bestyrelsen skal se en lejekontrakt med fremleje.
  • Tilføjelse til paragraf 30: Suspension af bestyrelseshonorar (stk 4) – fremover kan bestyrelsen suspendere udbetalingen af et fraværende bestyrelsesmedlems månedlige bestyrelseshonorar.

Derudover blev der stemt to nye forslag igennem:

  • Bestyrelsen bad om midler (150.000 kr.) til at gøre portene elektriske, så de ikke larmer og er nemme at åbne.
  • Fremover kan foreningens tre tomme loftrum udlejes på lige fod med kælderrum.

Læs referatet fra generalforsamlingen her, og se de opdaterede vedtægter her. De kan som altid findes her på hjemmesiden under Dokumenter.

God jul!

Bedste hilsner,
Bestyrelsen