Kære naboer

Tak for det flotte fremmøde til generalforsamlingen på Café Krunch den 15. september. I alt havde 53 andelshavere trodset regnet for at få medstemmelse – flot! Vi håber selvfølgelig, at endnu flere vil engagere sig i foreningen og fællesskabet næste gang.

… og det bliver snart! Vi er ved at arrangere en ekstraordinær generalforsamling i beboerlokalet, hvor de vedtægtsændringer, der blev foreløbigt vedtaget på sidste og dette års generalforsamlinger, forhåbentligt kan stemmes endeligt igennem. Der vil komme mere information om dette på et senere tidspunkt, og I vil som altid modtage en indkaldelse i jeres digitale eller fysiske postkasser.

Her er udfaldet af generalforsamlingen

  • Bestyrelsen stillede forslag om tillæg til husordenen om hunde. Forslaget lød på, at hunde ikke må være løse i gårdene efter mørkets frembrud. Derudover må hunde, der ikke har hjemme på matriklen ikke opholde sig i gårdene. Læs det reviderede tillæg til husordenen om hunde her.
  • Bestyrelsen stillede forslag om altanreglement.  Læs reglementet her.
  • Bestyrelsen stillede forslag om ændring af vedtægternes §16. Indførsel af el- og vvs-tjek ved overdragelse af andel. Dette blev foreløbigt vedtaget.
  • Bestyrelsen stillede forslag om ændring af vedtægternes §12. Fremleje. Dette indebar en ny ordlyd og tydeliggørelse af foreningens regler om fremleje. Dette blev foreløbigt vedtaget.

Referatet af generalforsamlingen vil snarest blive lagt op på hjemmesiden under ‘dokumenter‘. Det er også her, at tillæg til husordenen om hunde og altanreglementet kan findes.