A/B Kurland har et vaskerum som gratis kan benyttes af beboerne. Vaskerummet ligger ved kældertrappen i gården bag Kurlandsgade 20, og åbningstiderne er:

Mandag – Fredag 07.00-19.30
Lørdag – Søndag 9.30-19.30

Det er muligt at reservere vaskemaskinetider på tavlen i gangen foran vaskekælderen. Hver andelsbolig eller lejer må maksimalt have to samtidige reservationer, og reservationerne må maksimalt række én måned frem i tiden.

Hver reservation omfatter to vaskemaskiner og én tørretumbler og gælder i 2 timer og 30 minutter. Vaskemaskiner og tørretumbler er kategoriseret således:

  • Vaskemaskine 1-2 + tørretumbler 1
  • Vaskemaskine 3-4 + tørretumbler 2

Vaskemaskine 5 kan ikke reserveres og er således frit tilgængelig for alle. Bemærk dog, at hvis vaskemaskine 1, 2, 3 eller 4 er ude af drift, så indgår maskine 5 i den pågældende reservation. 

Hvis vaskemaskinerne ikke er taget i brug 15 min efter påbegyndelsen af en reservation, så kan vaskemaskinerne tages i brug af andre.

Husk at angive hvilken vaskemaskine henvendelsen drejer sig om.

Uddybende regler kan læses i vaskeriet