Tilflytning

Når du flytter ind i A/B Kurland skal du huske følgende ting:

 • Du skal kontakte viceværten for at få sat navn på dørtelefon og postkasse samt få udleveret din vaskebrik. Viceværten kontaktes på vicevaert@ab-kurland.dk
 • Du skal tilmelde dig el og gas hos valgfri udbyder.
 • Du har i forbindelse med køb af din lejlighed betalt boligafgift frem til den førstkommende 1. i den måned, der indtræder efter overtagelsesdatoen af din lejlighed. Din første opkrævning vil du modtage med PostNord ca. 1 uge før forfald. Boligafgiften forfalder hver den 1. i måneden.
 • Det anbefales, at du tilmelder din månedlige opkrævning af boligafgift til PBS for at sikre rettidig betaling.
 • Hvis du ønsker en rundvisning eller generel orientering om A/B Kurland er du velkommen til at kontakte andelsboligforeningens bestyrelse på bestyrelsen@ab-kurland.dk
 • Hvis du har spørgsmål til foreningen af juridisk og regnskabsmæssig karakter, værdien af din lejlighed, din betaling af boligafgift mv. er du altid velkommen til at kontakte foreningens administrator SWE, Rikke Emanuel Møller på rem@swe.dk eller tlf. 33764739.
 • Det anbefales, at du læser foreningens husorden, således at du ved, hvad der forventes af dig som af alle andre i foreningen, naturligvis med ønske om at alle kan have en god oplevelse af at bo i vores forening. Du kan finde foreningens husorden her.

Fraflytning

Ønsker du som andelshaver at sælge din lejlighed skal følgende ske:

 1. Kontakt autoriseret VVS’er og elektriker, som kan udforme en vvs/el-rapport, der belyser lejlighedens el- og vvs-stand og evt. fejl/mangler. Vi anbefaler at benytte Finlow VVS.
 2. Kontakt ejendommens vurderingsmand for at lave en aftale om besigtigelse af din lejlighed. Ejendommens vurderingsmand er TPD Arkitekter, Thomas Djernes, som kan kontaktes på thomas@tpdark.dk eller 44 92 63 62. Thomas skal se El- og VVS-rapporten ved vurderingen af lejligheden.
 3. Send vurderingsmandens rapport til foreningens administrator Rikke på rem@swe.dk, og meddel, hvornår du ønsker at fraflytte. Så sørger hun for, at din lejlighed bliver udbudt på den interne og eksterne venteliste. Det forventes, at du sørger for nødvendig fremvisning indenfor købstilbuddets svarfrist.
 4. Findes der en køber på ventelisterne, vil du modtage overdragelsesaftale umiddelbart herefter. Overdragelsesaftalen udarbejdes af SWE.
 5. Findes der ikke en køber på ventelisterne, vil du modtage besked fra SWE om, at du selv skal finde din køber.
 6. Når køber er fundet, skal en række oplysninger om køberen sendes skriftligt til SWE, som herefter kan udarbejde en overdragelsesaftalen. Oplysningerne er: Navn, adresse, mail, tlf.nr., reg.nr. og kontonummer samt evt. cpr.nr. i det tilfælde, at sælger/køber har eller skal optage tinglyst ejerpantebrev.
  Overdragelsesdatoen skal ligeledes meddeles. Denne fastsættes køber og sælger imellem og skal meddeles sammen med de øvrige oplysninger ovenfor. Datoen skal ligge minimum 1 måned fremme, og overdragelse kan ske den 1. og den 15. i en måned.
 7. Når SWE har modtaget ovenstående oplysninger sørger SWE for bestyrelsens formelle godkendelse af køber.
 8. Når ovenstående punkter er opfyldt udarbejder SWE overdragelsesaftalen, og du og køber får besked om at skrive under. Underskriften kan ske digitalt eller ved fysisk fremmøde hos SWE, Store Kongensgade 24B, 1264 København K. Købesummen opkræves og afregnes herefter til dig i henhold til vedtægternes bestemmelser herom.
 9. Lejligheden overdrages på overtagelsesdatoen kl. 12 i ryddet og rengjort stand. Alle nøgler skal overdrages til køber og vaskebrikken skal afleveres til viceværten, så den kan omkodes til køberen.
 10. Sælger sørger for måleraflæsning samt indberetning af alle forbrugsmålere. Hvad angår varmemålere kontaktes Clorius, tlf. 77 32 33 44, oplys anlægsnr. 701728.
 11. Sælger skal ligeledes rydde lofts- og kælderrum tilhørende lejligheden.
 12. Såfremt du har lejet et kælder- eller loftrum i foreningen, skal dette opsiges hos ejendommens administrator Rikke og fraflyttes senest på datoen for udtrædelse af andelsboligforeningen.