Årsberetning – generalforsamling i A/B Kurland den 28. september 2017

Ved bestyrelsesformand Laura Mouritsen Jensen

Introduktion af bestyrelsen

Til de der ikke har været i kontakt med bestyrelsen det seneste år, vil bestyrelsen starte med at præsentere de siddende bestyrelsesmedlemmer:

  • Laura Mouritsen Jensen er bestyrelsens formand
  • Jakob Biehl Kristoffersen er bestyrelsens næstformand
  • Rune Møller Thomsen og Casper Larsen er begge bestyrelsesmedlemmer. Rune og Casper startede som suppleanter efter sidste års ordinære generalforsamling, men er blevet bestyrelsesmedlemmer, da to bestyrelsesmedlemmer er fraflyttet foreningen.

Der har været lidt forskellige formationer i bestyrelsen det seneste år, og det skyldes, at Laura blev tilbudt en stilling i EU i Bruxelles i seks måneder fra februar til juli 2017, som hun ikke kunne sige nej til. Laura blev suppleant i perioden, hvor Lone, der var næstformand på det tidspunkt, overtog formandsposten. På trods af disse udfordringer har bestyrelsen haft et rigtig godt samarbejde samt været effektive.

Generelle værdier hos bestyrelsen

Da der er tale om en ny bestyrelse, vil bestyrelsen sige et par ord om vores generelle værdigrundlag, for at give andelshavere en fornemmelse af, hvordan bestyrelsen har grebet arbejdet an det seneste års tid. Bestyrelsen går meget op i at alle andelshavere bliver behandlet ens og retfærdigt – det skal ikke være en fordel som sådan at være ven af bestyrelsen, selvom bestyrelsen selvfølgelig gerne vil sludre med andelshaverne. Bestyrelsen vil gå rigtig langt for at varetage andelshavernes interesser, så alle andelshavere i AB Kurland kan føle sig hørt og trygge – både trygge i deres hjem, men også trygge ved det arbejde, bestyrelsen udfører. Bestyrelsen går derfor også meget op i at bestyrelsesarbejdet, og de beslutninger bestyrelsen tager på vegne af foreningen, er gennemsigtige, så der i sidste ende ikke er nogen tvivl om, hvordan foreningens midler bliver anvendt.

Kælderrum

Et af de tiltag, der skal sikre fair behandling og gennemsigtighed i foreningen, er at der er blevet udfærdiget lejekontrakter på alle foreningens kælderrum, som foreningen får lejeindtægter fra, hvilket blev besluttet på seneste generalforsamling. Bestyrelsen har talt om at offentliggøre ventelisten på kælderrum i en anonymiseret form, således at man kan følge med i, hvor man selv står placeret på ventelisten, men man kan ikke se hvem der ellers står på listen.  Bestyrelsen drøfter dog stadig dette.

Hjemmeside

Et andet tiltag, der skal sikre målsætningen om gennemsigtighed er bestyrelsens arbejde med A/B Kurlands hjemmeside, som er blevet opdateret og gjort mere anvendelig. Hjemmesiden kan findes på www.ab-kurland.dk.

Tanken er, at bestyrelsen vil gøre det lettere for andelshaverne at få informationer og nyheder om andelsforeningen, og bestyrelsen ønsker desuden at lette nogle procedurer i dagligdagen, eksempelvis booking af foreningens beboerlokale, som nu kan gøres online. Bestyrelsen har ligeledes lavet en klagefunktion, så man kan indsende en klage til bestyrelsen digitalt, så bestyrelsen hurtigt kan tage de nødvendige skridt for at imødekomme klagen.

Bestyrelsen har også lagt informationer på hjemmesiden, som gør det lettere at være ny andelshaver i foreningen, og der er lavet huskelister til når man skal flytte ind eller ud.

Hjemmesiden har været oppe og køre i noget tid nu, og bestyrelsen synes at den fungerer rigtigt godt, så nu håber bestyrelsen, at den vil blive brugt.

Bestyrelsen vil selvfølgelig også meget gerne høre fra andelshaverne – Så hvis I har idéer til flere ting, der kan komme på hjemmesiden, så høre bestyrelsen gerne fra jer.

Digitalisering

Udover arbejdet med hjemmesiden, har bestyrelsen arbejdet på at digitalisere og optimere bestyrelsesarbejdet helt generelt, for at gøre det lettere at være bestyrelsesmedlem. Det bestyrelsen konkret har gjort er, at anskaffe et meget overskueligt computersystem, der skal lette bestyrelsens administration af arbejdet, så bestyrelsen i det hele taget kommer godt i mål med de verserende sager.

Det betyder også for jer der overvejer at træde ind i bestyrelsen, at I – hvis bestyrelsen selv skal sige det – har mulighed for at blive en del af et meget velfungerende og mere tidssvarende bestyrelsesarbejde.

Køb og salg

Salgsmæssigt har det været et godt år. Der er siden sidste års generalforsamling blevet gennemført 27 salg i foreningen, heraf 2 lejelejligheder.

Foreningens lejligheder bliver solgt ”til prisen” og liggetiden for lejlighederne er kort. Bestyrelsen har desuden modtaget en del uopfordrede henvendelser fra personer, der ønsker at komme på vores venteliste efter de har set vores hjemmeside, så det vidner jo om at A/B Kurland er blevet en eftertragtet andelsforening.

Forsikringer

Bestyrelsen har desuden set på foreningens forsikringer og foretaget nogle ændringer. Bestyrelsen har indgået et samarbejde med forsikringsmæglerselskabet Assurance Partner, der har hjulpet os med at få ændret vores forsikringsaftaler til at være både billigere og bedre dækket. Assurance Partner har hjulpet os med at indgå en samlet aftale med hhv. Assurance Partner, Codan, If Skadeforsikring og HDI-Danmark, som vil træde i kraft d. 1. januar 2018.

Aftalen har medført at foreningen nu har fået bedre vilkår og er bredere dækket. Ikke nok med det, har ændringen også givet foreningen en årlig besparelse på ca. 45.000 kr., hvilket bestyrelsen er meget tilfredse med. Det er 32% billige end vores nuværende aftale med TopDanmark. Inkluderet i aftalen bistår Assurance Partner fremadrettet som rådgiver og mellempartner i forsikringssager for foreningen.

Renoveringsprojekt af kanapper og skimmelsvamp

Da bestyrelsen trådte til, blev der afsluttet et større renoveringsarbejde af kanapperne i Kurlandsgade 28 og udredning af et større problem med skimmelsvamp. På mandag bliver der afholdt 1-års gennemgang af lejlighederne, og da bestyrelsen ikke har fået mangelindsigelser fra de berørte andelshavere, forventer bestyrelsen en positiv tilbagemelding fra foreningens tekniske rådgiver, Thomas Djernes.

Byggesagen

Bestyrelsen har ligeledes holdt et møde med Thomas, med henblik på at få sat i gang i projekterne på den vedligeholdelsesplan, som Thomas har udarbejdet. Projekterne kommer ikke til at forbedre bygningerne, men har altså karakter af vedligeholdelse, så foreningens bygninger ikke forfalder. Af større projekter i vedligeholdelsesplanen kan nævnes at facaderne på bygningerne skal renoveres, at alle vinduer skal skiftes samt at taget skal skiftes. Der er nogle af vedligeholdelsesprojekterne, som simpelthen ikke kan skubbes længere ud i fremtiden, af hensyn til bygningernes velstand, så vi har valgt at indlede projekterne med facaderenovering og udskiftning af vinduerne, da disse er vurderet til at haste mest.

Byfornyelse

I forbindelse med disse projekter forsøgte bestyrelsen i foråret at søge om byfornyelsesstøtte fra Københavns kommune til renovering af facader samt nye døre og vinduer i AB Kurland. Desværre blev der ikke bevilliget økonomisk støtte til AB Kurland.

Årsagen er at Københavns kommune hvert år vælger nogle ”fokus grupper” til deres byfornyelsesstøtte, og i 2017 blev der givet støtte til ejendomme, hvor der ikke var fjernvarme, toiletter eller badeværelser i lejlighederne – den gruppe faldt A/B Kurland ikke under. Der er dog ny ansøgningsfrist i foråret 2018, hvor bestyrelsen igen vil forsøge at søge om økonomisk støtte.

Bestyrelsen har valgt ikke at sætte selve renoveringsprojektet på dagsordenen i aften, hvilket betyder, at der vil komme en ekstra ordinær generalforsamling i løbet af efteråret, hvor vi skal stemme om projektet. Bestyrelsen har dog sat et forslag på dagsordenen, der giver bestyrelsen mandat til at indlede hele planlægningsarbejdet i forbindelse med projektet, hvilket vil blive drøftet under punktet om forslag. Bestyrelsen forventer, at renoveringsprojektet kommer til at løbe op på omkring 22 millioner kroner, men bestyrelsen sender naturligvis opgaverne, samt den tekniske og administrerende rådgivning i udbud, således at vi får de bedst mulige priser.

Afsluttende husk-på bemærkninger

Der er problemer med lågerne ind til gårdene, der ikke lukker så let. I må gerne være opmærksomme på, at få lukket lågerne ordenligt, så vi ikke får ubudne gæster.

Desuden har bestyrelsen bestilt nogle skilte til pap-containerne om, at man skal huske at folde pappet sammen. Det har været et problem at containerne med pap altid var overfyldte, fordi pappet ikke blev foldet sammen, men det er dog blevet bedre det seneste stykke tid efter vi har fået ekstra containere.

Det var alt fra bestyrelsen i denne omgang – og som vi skrev i invitationen så bliver bestyrelsens beretning lagt på hjemmesiden her umiddelbart efter generalforsamlingen.