Da formand Laura Mouritsen Jensen er blevet tilbudt en stilling som praktikant ved Danmarks Faste Repræsentation ved EU i Bruxelles, sker der en ændring af bestyrelsens struktur i perioden 1. februar 2017 til 1. august 2017.

Bestyrelsen er nu struktureret således:

 • Konstitueret formand Lone Kathrine Jørgensen
 • Konstitueret næstformand Jakob Kristoffersen
 • Bestyrelsesmedlem Frank Kørvel
 • Bestyrelsesmedlem Maria Pihl
 • Konstitueret bestyrelsesmedlem Rune Møller Thomsen
 • 1. Suppleant Casper Larsen
 • 2. Suppleant Laura Mouritsen Jensen

Kontaktinformation og ansvarsopdeling findes fortsat i opgangene eller her på siden.

]

Da formand Laura Mouritsen Jensen er blevet tilbudt en stilling som praktikant ved Danmarks Faste Repræsentation ved EU i Bruxelles, sker der en ændring af bestyrelsens struktur i perioden 1. februar 2017 til 1. august 2017.

Bestyrelsen er nu struktureret således:

 • Konstitueret formand Lone Kathrine Jørgensen
 • Konstitueret næstformand Jakob Kristoffersen
 • Bestyrelsesmedlem Frank Kørvel
 • Bestyrelsesmedlem Maria Pihl
 • Konstitueret bestyrelsesmedlem Rune Møller Thomsen
 • 1. Suppleant Casper Larsen
 • 2. Suppleant Laura Mouritsen Jensen

Kontaktinformation og ansvarsopdeling findes fortsat i opgangene ellerher på siden.

[/wr_column]