A/B Kurland

Kontakt

Har du brug for at tage kontakt til A/B Kurlands administrator, vicevært eller bestyrelse, kan du finde kontaktoplysninger, herunder.

Du har yderligere mulighed for at benytte viceværtens og bestyrelsens postkasse i Kurlandsgade 23.


Ejendomsadministrator kan kontaktes vedrørende den juridiske og regnskabsmæssige forvaltning af ejendommen, værdien af din lejlighed, din betaling af boligafgift og lignende. Foreningens vikarierende ejendomsadministrator er Nina Janwel.

  • E-mailadresse: nnj@swe.dk
  • Telefonnummer: 33 76 47 36 (kan træffes mandag kl. 9-17 og tirsdag-fredag mellem 9-13)

Agerholm Service Partner varetager viceværtopgaver for A/B Kurland og foreningens vicevært, Gerald, kan kontaktes vedrørende småreparationer og mistede nøgler.

Hvis din henvendelse drejer sig om småreparationer på ejendommen bedes du kontakte viceværten med følgende formular:

Viceværten er på ejendommen alle hverdage i tidsrummet mellem kl. 07:00 – 13.30.

Viceværten kan yderligere kontaktes på tlf.nr. 22 12 85 63.

Ved større reparationer eller projekter skal bestyrelsen informeres.

For øvrige henvendelser og akut behov for hjælp uden for viceværtens træffetid (herunder weekender, helligdage, ferie mv.) kan Agerholm Service Partner kontaktes på:

E-mail: info@asp.as
Telefon: 40 76 85 63

Bestyrelsen kan kontaktes på bestyrelsen@ab-kurland.dk.
Alle henvendelser besvares hurtigst muligt inden for 14 dage.

Husk, at du kan finde mange informationer her på foreningens hjemmeside.

Ønsker du at indsende en klage, kan du gøre det via nedenstående formular. Vi opfordrer dog altid beboere til at søge at løse problemer gennem gensidig, respektfuld dialog. Er det ikke muligt, så kan du her indsende en klage.