A/B Kurland

Administrator

A/B Kurland administreres af Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S (SWE).

SWE kan kontaktes via administrator vedrørende den juridiske og regnskabsmæssige forvaltning af ejendommen, værdien af din lejlighed, din betaling af boligafgift og lignende.

Bemærk, at SWE udelukkende administrerer ejendommen og således ikke kan træffe beslutninger om A/B Kurland.

Administrator håndterer henvendelse vedrørende
 • Opkrævning og betaling af boligafgift, leje m.v.
 • Til- og fraflytning af foreningen
 • Køb og salg af andelsboliger
 • Fremleje
 • Vedtægtsspørgsmål
 • Ventelisteregler og opskrivning
 • Forbrugsregnskab
 • Værdi af egen bolig
 • Foreningens økonomi
 • Forældrekøb
 • Dokumentarkiv
 • Forsikringsoplysninger
 • Nøgleoplysninger
 • Husorden
 • Klager
 • Forslag til generalforsamlingen
 • Opstilling til bestyrelsen
 • Gode idéer
 • Bortkommet andelsbevis
 • Overdragelse ved samlivsophør
 • Ønske om optagelse af en person på eksisterende andelsbevis
 • Procedure ved større forandringer af lejligheden
 • Boligafgiftsrestance – betalingsudsættelse
 • Øvrige foreningsrelevante spørgsmål
For lejere
 • Lejeforhøjelser
 • Indvendig vedligeholdelseskonto
 • Ansøgning om boligstøtte

Generelle oplysninger

Faktura o.lign. kan fremsendes til foreningens økonomicontroller, Katja Bømler.

Ved indgåelse af handelsaftaler med A/B Kurland er en betalingsbetingelse 14 dage netto, medmindre andet er aftalt og godkendt på forhånd.

Læs også