A/B Kurland

Bestyrelsen

Bestyrelsen i A/B Kurland

A/B Kurland bestyres i samarbejde med foreningens administrator, SWE – Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S, af en bestyrelse på 5-7 medlemmer samt 1-3 suppleanter.

Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen på den ordinære generalforsamling og skal vælges blandt foreningens andelshavere og deres myndige hustandsmedlemmer. Bestyrelsens formand vælges af generalforsamlingen, men i øvrigt konstituerer bestyrelsen sig selv med en næstformand, 2 bestyrelsesmedlemmer og en sekretær. Generalforsamlingen vælger desuden 1-3 suppleanter.

Bestyrelsesmedlemmer såvel som suppleanter er frivillige, hvortil bestyrelsesmedlemmerne efter ønske kan modtage et månedligt honorar.

Navn

Henrik Lillevang Hansen (formand)

Rikki Godtfredsen (næstformand)

Jannie Pedersen (bestyrelsesmedlem)

Mogens Linnet (bestyrelsesmedlem)

Emil Noes Adstofte (bestyrelsesmedlem)

Kirstine Nielsen Hauge (bestyrelsesmedlem)

 

Casper Larsen (1. suppleant)

Katja Garlin (2. suppleant)

På valg

2025

2025

2025

2024

2024

2025


2024

2024

Læs også