A/B Kurland

Renovering og ombygning

Jf. A/B Kurlands vedtægter, er man som andelshaver berettiget til at foretage forandringer i ens lejlighed. Disse skal udføres håndværksmæssigt forsvarligt og i overensstemmelse med kravene i byggelovgivningen og andre offentlige forskrifter.

Enhver forandring skal, inden den bringes til udførelse, anmeldes til bestyrelsen, men bestyrelsen er ikke ansvarlig for anmeldte forandringers forsvarlighed og lovlydighed. I tilfælde, hvor byggetilladelse kræves efter byggelovgivningen, skal byggetilladelse desuden forevises bestyrelsen, inden arbejdet iværksættes.

Det andelshavers eget ansvar at gemme fakturerer og byggetilladelser mv. til dokumentation ved et evt. kommende salg.

Nedenfor finder du procedurer for oftest udførte forandringer.

Flytning af gulvafløb i badeværelse
Flytning af gulvafløb kræver byggetilladelse og skal udføres iht. bygningsreglementet. Dertil skal udføres af autoriseret VVS’er, og du skal fremvise faktura til bestyrelsen for det udførte arbejde.

Flytning af håndvask
Flytning af håndvask skal udføres af autoriseret håndværker, og beboere skal fremvise faktura til bestyrelsen for det udførte arbejde.

Installation af vaskemaskine
Installation til vaskemaskine skal udføres af autoriseret håndværker, og beboere skal fremvise faktura til bestyrelsen for det udførte arbejde.

Flytning af radiator, vandrør o.lign.
Skal udføres af autoriseret og meget gerne af en til ejendommen tilknyttet VVS’er. Faktura skal fremvises til bestyrelsen.

Udvidelse af eller nye el-installationer
Udvidelse af el-installation vil være for din egen regning og skal udføres af autoriseret håndværker. Du skal fremvise faktura til bestyrelsen for det udførte arbejde.
Det udførte arbejde vil kunne medtages som en forbedring ved et eventuelt kommende salg.

Generelt står de enkelte beboere frit for, at vælge en fagpersonale til opgaverne. Dog har vi i foreningen gode erfaringer med følgende fagmænd, som er vant til at komme i bygningerne:

VVS
Viteq VVS (Nicholas)
E-mail: nicholas@viteq.dk
Tlf.nr.: 6113 0170
CVR-nr.: 
4133 8180

Maler
Mangors ApS (Jesper)

E-mail: mangorsaps@gmail.com
Tlf.nr.: 2125 5873
CVR-nr.: 
39986159

El
MB El-teknik ApS

E-mail: kontakt@mbelteknik.dk
Tlf.nr.: 2785 7947
CVR-nr: 
42269425

City El-Service A/S
E-mail: kontakt@cityelservice.dk
Tlf.nr.: 3889 0660
CVR-nr.: 
15350334

Murer
Selund Byg ApS
E-mail: rasmus@selundbyg.dk
Tlf.nr.: 6080 0623
CVR-nr.: 
42791725

Tømrer
Tømrer Martin 
E-mail: toemreren.martin@gmail.com
Tlf.nr.: 2949 7777
CVR-nr.: 
40455442

Læs også